Aanvragen

Aanvragen

Wanneer u meer wilt weten over beschermingsbewind en de mogelijkheden voor u, kunt u contact met ons opnemen. Wij komen graag bij u langs om een intakegesprek te voeren. U krijgt daarin alles te horen over wat beschermingsbewind voor u kan betekenen, wat uw rechten in zo’n situatie zijn en ook uw plichten. Het doel van beschermingsbewind is het realiseren van een stabiel financieel leven voor u, als onze cliënt. Bewindvoering zorgt voor een hoop rust in uw leven, omdat u de zekerheid hebt dat De Bewindvoerster veilig en verantwoord beheer voert over uw financiën.

Besluit u na het intakegesprek dat beschermingsbewind bij uw situatie past, dan kunnen we daar samen met u een verzoek voor indienen bij de rechtbank. Aan de hand van een aantal formulieren beoordeelt de rechter of dit een passende maatregel is. Is dat het geval, dan ontvangen wij een beschikking waarmee wij het financieel beheer kunnen opstarten. De Bewindvoerster wordt dan aangesteld om uw financiën te beheren. In de periode van bewindvoering, legt De Bewindvoerster jaarlijks verantwoording af aan u als cliënt en aan de kantonrechter.

Staat u eenmaal onder bewind bij De Bewindvoerster, dan nemen wij de administratie en alle correspondentie met instanties van u over. Wij schrijven onder andere schuldeisers aan, beheren uw inkomsten en zorgen dat u geld ontvangt om van te kunnen leven.

Bewindvoering over uw financiën is vrijwillig, heeft u getekend voor akkoord, dan ligt de bewindvoering bij De Bewindvoerster zodra de rechter het verzoek heeft goedgekeurd. U kunt tijdens het traject altijd een verzoek tot opheffing doen, maar dit wordt pas toegewezen als de rechter daarmee akkoord is.

 

Aanvullende informatie (PDF) :

Aanvraag beschermingsbewind

Tarieven 2020

Privacyverklaring