Projecten

Samen Verder

Samen Verder

De BPBI (de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en inkomensbeheerders) ontving steeds vaker signalen dat de contacten tussen bewindvoerders en gemeenten verbeterd kon worden. Om die reden is halverwege 2015 een start gemaakt met het project “Samen Verder”. Het doel van dit project was om de samenwerking tussen gemeenten en beschermingsbewindvoerders te verbeteren, zodat cliënten beter geholpen worden.

Na twee jaar van regiobijeenkomsten, werkbijeenkomsten en pilottrajecten bij verschillende gemeenten en beschermingsbewindvoerders, is het project afgerond in de vorm van een convenant. In dit convenant staan verbeterpunten en aanbevelingen op het gebied van de communicatie, werkprocessen en rolverdeling & rolverheldering.

Tijdens een bijeenkomst op 8 juni is het convenant gelanceerd en overhandigd aan Staatssecretaris Klijnsma. Veel betrokken partijen hebben dit op 8 juni ondertekend. Ook wij hebben het convenant ondertekend. Hiermee geven we aan dat wij dit belangrijk vinden en dat we er actief mee aan de slag gaan, zodat we onze cliënten nog beter kunnen helpen. Het convenant is te downloaden op de website van de BPBI.

ESF project

Duurzame constructie door te verbinden en te leren

De Bewindvoerster wil graag haar organisatie en haar medewerkers leren te professionaliseren met als doel om zowel de organisatie als de medewerkers duurzaam in te kunnen zetten en hierin te groeien. Dankzij ontvangen steun vanuit het Europees Sociaal Fonds is het mogelijk gemaakt om deze wens concreet te maken.