Diensten

Diensten

Beschermingsbewind is er voor hen die zelf het overzicht over hun financiën kwijt zijn. Bij bewindvoering is sprake van een vrijwillige overeenkomst, die wordt uitgesproken door de rechtbank.

 

 Beschermingsbewind kan geschikt zijn voor onder andere:
– Mensen met een verstandelijke beperking
– Dementerenden
– Mensen die in een zorginstelling verblijven
– Mensen met een verslaving
– Mensen met een psychiatrische aandoening
– Mensen met financiële problemen of die hun eigen financieel overzicht kwijt zijn
– Mensen met een persoonsgebonden budget (PGB)
– Mensen die willen voorkomen dat er schulden worden gemaakt, omdat ze het zelf moeilijk vinden hun financiën goed te beheren

 

Bij beschermingsbewind gaat De Bewindvoerster voor u aan de slag om uw financiën op orde te krijgen en te houden. Bewindvoering kan op basis van schulden of lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen worden aangevraagd. Om te voorkomen dat door derden misbruik wordt gemaakt van het financiële vermogen van deze doelgroep, kan beschermingsbewind een uitkomst bieden. Het financiële beheer ligt volledig bij De Bewindvoerster en de cliënt is verzekerd van een stabiele financiële situatie. Bij beschermingsbewind wordt er vakkundig zorg gedragen voor een veilige financiële situatie waarbij inkomsten en vaste lasten ordelijk worden behandeld.

In beide gevallen beheert en beschermt De Bewindvoerster het vermogen van de cliënt en legt hierover jaarlijks verantwoording af aan de kantonrechter. De Bewindvoerster verzorgt de administratie over het vermogen van de cliënt. Denk hierbij aan:

 

– Aanvragen van bijzondere bijstand bij de gemeente
– Aanvragen van zorg-, kinderopvang- en huurtoeslag
– Aanvragen van kindgebondenbudget
– Aanvragen van kwijtscheldingen van lokale belastingen
– Inventariseren van de schuldenlast
– Aanvragen van een schuldenregeling via een kredietbank of elders (indien mogelijk en van toepassing)
– Betalen van de vaste lasten (bij voldoende inkomsten)
– Betalen van het week- of maandgeld
– Declareren nota’s bij de zorgverzekeraar
– Openen van bankrekeningnummers
– Inkomsten ontvangen
– Opstellen van een budgetplan
– Belastingaangifte
– Verzorgen van een Rekening en verantwoording
– Afsluiten van verzekeringen (o.a. WA, inboedel- en uitvaartverzekering)

 

De Bewindvoerster doet alleen financiële handelingen, de kantonrechter bepaalt welk deel van het vermogen onder bewind wordt gesteld.